Eier av bolig har ansvar for betaling av kontingent. (Ikke f.eks. leietaker).
Eier plikter å avtale med evt. leietakere om videresending av faktura for kontingent.
Se vedtekter.

Ved salg av bolig

Det er selger som har ansvar for at det blir avtalt hvordan dette skal ordnes, og om evt. kjøper skal betale del av kontingent som gjelder året som kommer. Det vanlige er at den som eier boligen på det tidspunkt fakturaen mottaes, betaler kontingenten. I en del tilfelle blir kjøper og selger enige om å dele kontingenten, men dette må da avtales eksplisitt. Kontingenten forfaller i begynnelsen av føste halvår.