Klikk på den aktuelle knappen og dokumentet kommer opp.

2020

Referat fra digitalt årsmøte 2020
Klikk på lenken nedenfor for å åpne dokumentet

Referat årsmøte Hagabråten vel 2020

2020

Årsmøtepapirer for årsmøte
Onsdag 1. april 2020 kl 19
Steinerskolen

2020 HBV årsmøtedokument

Garasjeanelggene_Referat fra styremøte 21.3.2019

2011

Årsmøte 06. aprill 2011

2010

Årsmøte 14. april 2014

2009

Årsmøte 31. mars 2009

2003

Årsmøte 23. mars 2003