Hagabråten Vel har faste leverandører på tre hovedtjenester:

AB Traktortjenester

er de som måker hos oss om vinteren

E-post: post@abtraktor.no
Telefon: 669 810 40
Kontakperson: Roger Holden eller Hege Bøckman
www.abtraktor.no

Runes gårdsservice

er det som klipper gresset vårt om sommeren

Adresse: Kroksundveien 709
1860 Trøgstad
Telefon: 990 32 458

Renova

henter hageavfallet vårt om våren i forbindelse med dugnaden

Adresse: Gullbakkveien 9D
1363 Høvik
Telefon: 22 10 10 10
www.renova.no

Bærum velforbund

Hagabråten vel er medlem av Bærum velforbund, som organiserer alle vel i Bærum.

Vellenes fellesorganiasjon (VFO)

Hagabråten vel er, gjennom Bærum velforbund, medlem av Vellenes fellesorganisasjon

NB!  Kontakt med leverandørene gjøres fortrinnsvis gjennom styret i Hagabråten vel.